High tech, low life

2 January 2021

V této eseji pojednávám o kapitalistickém realismu Marka Fishera a o tom, jak by to mohlo souviset s cyberpunkem. Zajímalo by mě, jestli je tento žánr pouze estetický nebo nese v sobě vážný kontext.

Kapitalistický realismus se jeví jako známá a běžná fráze. Svět kolem nás nelze nazvat jinak než kapitalistickým a to vše je naprosto skutečné. Volné tržní vztahy jsou hluboce zakořeněny v našem každodenním životě. Bez ohledu na to, že si Fisher hodně půjčuje od Jamesona, souhlasí mimo jiné s nahrazením neurotiků a schizofreniků, tvrdí, že kapitalistický realismus a postmodernismus se navzájem liší. Každá myšlenka a touha, každý čin, který vznikne v naší hlavě, je naplněn kapitalismem. Ještě před tím jak jsme něco chtěli a měli čas si tuto potřebu uvědomit. Jako příklad slepé uličky hovoří o fenoménu, kdy i protestní estetika v kultuře je společnostmi velmi úspěšně prodávána a nepřekračuje hranice mainstreamu. Když popisuje kapitalistický realismus, on objevuje několik naléhavých problémů, z nichž jedním je duševní zdraví. Nejen Fisher píše o škodlivém vlivu kapitalismu na psychiku, ale také řada filozofů a psychoanalytiků. Tento vliv by mohl zničit sociální odpovědnost a je farmaceutickými korporacemi využíván merkantně. Když si uvědomujeme tu represivní situaci popsanou Fisherem, okamžitě chceme pochopit, jak se z této situace dostat, ale tato esej o tom není. Rád bych se zaměřil na problém, který popsal filosof

Když přemýšlím o tom, co je to cyberpunk, nejdříve jsem dospěl k závěru, že tento koncept sám o sobě je velmi nejasný. Někdo do tohoto žánru zahrnuje například “Black Mirror”, “The Fifth Element” nebo dokonce i “Frankinstein”. Nejprve bych chtěl pochopit, jak malý literární žánr získal takový rozsah, aniž by uvedl výčet encyklopedických faktů. Na pozadí obecné popularity cyberpunku je těžké říct, o co jde. Jak jsme viděli dřív, může zahrnovat velmi širokou škálu děl, které mají určité prvky žánru. Nejčastěji se jedná o obraz mocných korporací, které jsou jistě antagonisty (dokonce i ve vesmíru Spider-Man tento obraz zosobňuje Oscorpu). Nebo můžeme zkusit odhalit estetickou čast cyberpunku — neony, cyberprotézy a špinavé neúspěšné město. Internet je obecně plný spousty cyberpunkových obrázků, které neodkazují na žádný díl. Navíc dnes tento žánr v literatuře vymřel, přestože se tam zrodil.